Fun Yak  barque  PACK BARQUE MER FUN YAK 370 + REMORQUE FIXE Pack barque + remorque

Fun Yak  barque  PACK BATEAU DE SERVICE FUN YAK SECU 13 + REMORQUE FIXE M13GMREMF

Fun Yak  barque  PACK ANNEXE FUN YAK 250 CORALLINE Gris

Fun Yak  barque  BARQUE DE PECHE FUN YAK 310 Version standard

Plastimo  barque  ANNEXE RIGIDE PLASTIMO PRS 245 Grise

Fun Yak  barque  BATEAU DE SERVICE FUN YAK SECU 15 - ROUGE Secu 15